Perjanjian Penyimpanan Kelayakan Pemegang Kad

1. Perjanjian Penyimpanan Kelayakan Pemegang Kad ini (kemudian daripada ini – "Perjanjian") dimeterai antara anda (kemudian daripada ini dirujuk sebagai – "Pemegang kad") dengan VISEPOINT LIMITED; No. pendaftaran C 94716, didaftarkan di 54, Immakulata, Triq il-Mina ta' Hompesch, ZABBAR ZBR 9016, MALTA (kemudian daripada ini – “Saudagar”).
2. Dengan menandakan kotak tanda yang berkenaan, anda menyatakan bahawa anda bersetuju sepenuhnya kepada Perjanjian ini dan membenarkan Saudagar dan pembekal perkhidmatan pemprosesan pembayaran untuk menyimpan nama anda, nama keluarga, tarikh tamat tempoh kad dan nombor PAN (kemudian daripada ini – Kelayakan pada Fail (COF)) dan untuk memulakan transaksi bagi pihak anda (kemudian daripada ini – Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Saudagar) dan/atau untuk memproses transaksi yang telah anda mulakan (kemudian daripada ini – Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Pemegang Kad), kedua-duanya dengan menggunakan Kelayakan pada Fail, seperti yang dinyatakan di bawah.
3. Pendedahan Saudagar:
3.1. Kelayakan anda akan digunakan untuk: Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Pemegang Kad dan Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Saudagar.
3.2. Penerangan perkhidmatan: Fixed Time Trades dan perkhidmatan FX seperti yang diterangkan dalam Perjanjian Perkhimatan di laman web kami.
3.3. Tarikh tetap atau selang masa Transaksi: Tidak Berkenaan
3.4. Peristiwa yang akan menggesakan Transaksi: Permintaan Pemegang Kad untuk mengisi baki pelanggan.
4. Butiran berikut yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan dimasukkan dalam pengesahan transaksi: nombor kad, jumlah transaksi, surcaj (jika berkenaan), mata wang transaksi, tarikh transaksi, kod pengesahan, lokasi Saudagar.
5. Anda akan dimaklumkan tentang apa-apa perubahan terhadap Perjanjian semasa dalam masa 7 (tujuh) hari perniagaan sebelum perubahan sedemikian berkuat kuasa yang berkaitan dengan Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Saudagar berjadual (dengan selang masa tetap, biasa) dan dalam masa 2 (dua) hari bekerja sebelum perubahan sedemikian berkuat kuasa yang berkaitan dengan Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Saudagar tidak berjadual atau yang berkaitan dengan Transaksi Kelayakan pada Fail yang Dimulakan oleh Pemegang Kad.
6. Perjanjian akan berkuat kuasa selepas pengesahan (atau pengesahan akaun) yang berjaya oleh pengeluar kad anda dan penerimaan persetujuan anda terhadap Perjanjian ini oleh Saudagar dan akan menjadi sah sehingga ditamatkan anda atau oleh Saudagar mengikut dasar Pembatalan.
7. Dasar Pembatalan dan bayaran balik Saudagar boleh diakses dan tersedia dalam fasal 8 Peraturan Transaksi Bukan Perdagangan dan Dasar KYC/AML.
8. Jika terdapat apa-apa pertanyaan berkaitan Perjanjian ini, sila hubungi [email protected].